Actueel

  • Het valt ons op dat het steeds vaker voorkomt dat patiënten niet op afspraken verschijnen.

      Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen gaan wij hiervoor een wegblijftarief hanteren:

  1.       U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen.
  2.       Mocht u niet verschenen zijn op de afspraak, dan krijgt u hier een factuur voor thuis gestuurd.
  3.       Overzicht tarieven: Consult  € 15,-, POH GGZ/SOM €20,-, ingreep 90 €
  • Huisarts Hatif is helaas wegens gezondheidsredenen de komende tijd niet aanwezig. Patiënten worden gezien door een waarnemer of een andere huisarts in de praktijk. De wachttijden kunnen hierdoor aanzienlijk oplopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.